E potomkovia/progeny (6 .. wks)

1 - 5  wks

6. týždeň 7. týždeň 8. týždeň 9. týždeň 10. týždeň
  

 
   
female/suka; nar. 380 g
Essy
Bernesse di Remata 

váha 6.týždeň: 5300 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 7.týždeň:  7100 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 8.týždeň:  7800g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 9.týždeň:  g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 10.týždeň: g


 

 
female/suka; nar. 560 g
Ella Bernesse di Remata 
váha 6.týždeň: 6100 g

Ella Bernesse di Remata
váha 7.týždeň: 7800  g

suka
váha 8.týždeň:  8500g

suka
váha 9.týždeň: 10 100g

suka
váha 10.týždeň: 11 100 g


 
female/suka; nar. 580 g
Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 6.týždeň:6800  g

Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 7.týždeň: 8200g

suka
váha 8.týždeň:  9000g

suka
váha 9.týždeň:  11 100 g

suka
váha 10.týždeň: 12 400 g


   
male/pes; nar. 600 g
Expert
Bernesse di Remata 

váha 6.týždeň: 7400 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 7.týždeň: 8900 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 8.týždeň:  9300g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 9.týždeň:  g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 10.týždeň:g 
 
male/pes; nar. 580 g
Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 6.týždeň: 6200 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 7.týždeň:  8200 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 8.týždeň:  8800g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 9.týždeň:  g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 10.týždeň:  g


 
male/pes; nar. 650 g
Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 6.týždeň: 6600 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 7.týždeň:  8100 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 8.týždeň:  9000 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 9.týždeň:  10 400 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 10.týždeň: g