E potomkovia/progeny (1-5 wks)

6 - wks

        

1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň
  
female/suka; nar. 380 g
Essy
Bernesse di Remata 

váha 1.týždeň: 800 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 2.týždeň: 1300 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 3.týždeň: 2000 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 4.týždeň: 3100 g

Essy
Bernesse di Remata 

váha 5.týždeň:4300 g

  
female/suka; nar. 560 g
Ella Bernesse di Remata 
váha 1.týždeň: 1 090 g

Ella Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň: 1840 g

Ella Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2600 g

Ella Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3650 g

Ella Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň:4900 g

female/suka; nar. 580 g
Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 1.týždeň: 1 030 g

Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň: 1690 g

Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2590 g

Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3790 g

Elisabetta Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň: 5300 g

male/pes; nar. 600 g
Expert
Bernesse di Remata 

váha 1.týždeň: 1 140 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 2.týždeň: 1870 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 3.týždeň: 2720 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 4.týždeň: 4060 g

Expert
Bernesse di Remata 

váha 5.týždeň:5800g

male/pes; nar. 580 g
Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 1.týždeň: 1 150 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň: 1820 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2650 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3620 g

Extra Lucky
Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň: 4700 g
male/pes; nar. 650 g
Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 1.týždeň: 1 290 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň: 1920 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2640 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3900 g

Excalibur 
Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň: 5300 g