Novinky 2020

24.2.2020 

Navždy odišla naša Bosorka, do neba odišiel ďalší kúsok našich sŕdc .. 

... spi sladko ..

Mal to byť krásny deň Elisabetinych 4 narodenín... nakoniec to bol deň, kedy vydýchla naposledy jej mama, naša milovaná Bosorenka. 

Krásnych 9 rokov sme strávili spolu, bola úžasná, nechala tu svoje deti a vnúčatá ... teóriu psích odchodov všetci ovládame, vieme, že je čas kedy psík už musí odísť a treba mu pomôcť od bolesti...

 ale prečo náš rozum a srdce tej teorii nechce rozumieť a slzy tečú po lícach bez možnosti ich zastaviť ..

Bosorenka Bernesse di Remata - 3.4.2011 - 24.2.2020 /cancer/

_________________________________________________________________________

24.2.2020 vrh E oslavuje 4 roky

Všetko najlepšie Ella, Essy, Elisabetta, Excalibur, Extra-Lucky, Expert ♥

______________________________________________________________________________

4 január je deň kedy spomíname na nášho prvého psa v našej rodine leonbergra LEA /Danton Tršouka/ ♥