Výstavy/Shows

 

  Dátum Miesto Rozhodca Trieda Hodnotenie Foto Druh výstavy
1. 5.7.2014 Veľká Ida   baby VN1 viac Celoštátna výstava psov
2. 6.7.2012 Veľká Ida Biroš baby VN1 viac.. Medzinárodná výstava psov
3. 11.10.2014 Vrútky Juhász A. /HU/ dorast VN1 viac.. Špeciálna výstava SKŠSP
4. 28.2.2015 Nitra Haranen Juta mladých V3 viac.. Medzinárodná výstava psov   
5. 1.3.2015 Nitra Doedijns Rony mladých V2 viac.. Medzinárodná výstava psov
6. 29.3.2015 Šalgotarjan Orchik mladých V3 viac.. Národná výstava psov
7. 9.5.2015 Lučenec    Lukáčová Z. mladých V3  viac..   
8. 10.5.2015 Lučenec Biroš mladých V viac..  
9. 23.5.2015 Veľký Meder C. Soutebin mladých     V2 viac.. Klubová výstava SKŠSP
10. 4.7.2015 Veľká Ida    Heldová medzitrieda

V1 CAC

viac.. Celoštátna výstava psov
         

Bonitácia - Chvojnica
chovná suka

   
11. 3.10.2015 Chvojnica Ridarčíková medzitrieda V 3   Špeciálna výstava SKŠSP
12. 24.10.2015 Bratislava     Lukáčová medzitrieda V1 CAC, Rcacib   Medzinárodná výstava psov
13. 25.10.2015 Bratislava Štefancová  medzitrieda V1 CAC   Medzinárodná výstava psov
14.