potomstvo 6 a viac wk.

rodokmeň
vývoj 1wk - 5 wk

vývoj 6wk - 3 m


 


viac individuálnych foto sedemtýždňových šteniatok
viac individuálnych foto šesťtýždňových šteniatok
viac individuálnych foto päťtýždňových šteniatok
viac individuálnych foto štvortýždňových šteniatok
viac individuálnych foto trojtýždňových šteniatok
viac individuálnych foto dvojtýždňových šteniatok
viac individuálnych foto týždňových šteniatok
 
 6.týždeň   7. týždeň 8. týždeň 9.týždeň 3.mesiac
     
female/suka; nar. 500 g
Bosorena
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 6 200 g
Bosorena
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň:7 700 g

Bosorena
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň:  g

Bosorena
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: 10,4 kg

Bosorena
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: 15,8 kg
     
male/pes; nar. 560 g
Bastien
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 6 700 g
Bastien
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň: 8 400 g

Bastien
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň: 9kg

Bastien
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: 10kg

Bastien
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: 14kg
     
male/pes; nar. 600 g
Barrabas
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 6 700 g
Barrabas
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň: 8 200 g

Barrabas
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň:  g
Barrabas
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: g
Barrabas
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: g
     
male/pes; nar. 640 g
Bilbo
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 7 700 g
Bilbo
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň: 9 500 g
Bilbo
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň:  g
Bilbo
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: 12kg
Bilbo
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: 20,5 kg
     
male/pes; nar. 680 g
Bombastic
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 6 900 g
Bombastic
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň: 8 600 g
Bombastic
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň:  g
Bombastic
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: 11700 g
Bombastic
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: 17,8 kg
     
male/pes; nar. 700 g
Big Maco
Bernesse di Remata

váha 6.týždeň: 7 500 g
Big Maco
Bernesse di Remata

váha 7.týždeň: 9 300 g
Big Maco
Bernesse di Remata

váha 8.týždeň:  g
Big Maco
Bernesse di Remata

váha 9.týždeň: g
Big Maco
Bernesse di Remata

váha 3.mesiac: 17kg