G vrh

rodokmeň

1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň


suka nar. 640 g GULA Bernesse di Remata 

 1.týždeň:1220 g


 2.týždeň: 1950 g

3. týždeň : 2710 g


4. týždeň 3950 g

suka nar. 600g GALAXY Bernesse di Remata 

1. týždeň: 1200 g

 2. týždeň:  1955 g

 

3. týždeň:2710 g


4. týždeň:3810 g

suka nar. 580 g GRETA GARBO Bernesse di Remata 

1. týždeň 1140 g 
 

2. týždeň  1640 g 

 

3. týždeň: 2450 g


4. týždeň 3370 g

suka nar. 570 g GINGER Bernesse di Remata 

1.týždeň 1110 g

2.týždeň 1680 g

 

3. týždeň: 2420 g


4. týždeň:3470 g

suka nar.520 g GINEVRA Bernesse di Remata 

1.týždeň 1150 g

2. týždeň 1850g

 

3. týždeň: 2720 g


4. týždeň: 3820 g

suka nar. 440 g GUCCI Bernesse di Remata

1. týždeň 1010 g

2. týždeň 1610 g

 

3. týždeň: 2300 g


4.týždeň: 3200 g

suka nar. 370 g  GARA Bernesse di Remata 

1. týždeň 870 g

2. týždeň 1430 g

 

 

3. týždeň 2100 g


4. týždeň 2600 g


pes  nar. 600 g GRIZLY Bernesse di Remata 

 1.týždeň:  1150g

   2.týždeň:  1900g

 

 

3. týždeň: 2800 g


4. týždeň:4060 g

pes nar. 600 g GARY Bernesse di Remata 

1. týždeň 1150 g 

2. týždeň  1890 g 

 

 

3. týždeň 2680 g


4. týždeň: 3800 g

pes nar. 520 g GENTLEMAN Bernesse di Remata 
 1.týždeň:   1130 g2. týždeň 1830 g

 

3. týždeň: 2750 g


4. týždeň: 3700g

pes nar. 380 g GARGAMEL Bernesse di Remata 

1. týždeň 810 g

2.týždeň 1420 g

 

3. týždeň : 1980 g


4. týždeň: 2600 g