Bonitácia

Bonitácia dňa 07.10.2012:
Bonitačný kód: 525 ANTXxZ65A0
Povahová skúška - prospela výborne 14 bodov
vWD-clear, DM-carrier