potomstvo A

<?
include ("zdroj/menu.php");
?>
    <tr align="center">
        <td>
        <div style="width: 800px">
        <div class="stredtxtonas">
        <div class="ramtxt">
        <div class="ramin">
        <div class="nadpis">Potomstvo</div><center>
<img src=https://www.nasepsy.ic.cz/images/avrh.jpg border=0>
<br>

<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Indivpics.php'><strong>Indiv.pics |</strong> <a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk1.php'><strong>wk1 |</strong><a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk2.php'><strong>wk2 |</strong><a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk3.php'><strong>wk3</strong> |</strong><a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk4.php'><strong>wk4</strong> |<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk5.php'><strong>wk5</strong> |<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk6.php'><strong>wk6</strong>|<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrhwk7.php'><strong>wk7</strong>| <a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Avrh8t.php'><strong>wk8</strong>|  adult

<br>
<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/Brodokmen.php'><strong>rodokmeň</strong><center>
<br>

<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/betkapotomstvo.php'><strong>vývoj wk 1-4</strong><center>
<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/betkapotomstvo1.php'><strong>vývoj wk 5-8</strong><center>
<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/betkapotomstvo2.php'><strong>vývoj wk 3-6 mes.</strong><center>
<a href='https://www.nasepsy.ic.cz/betkapotomstvo3.php'><strong>vývoj wk 7-10 mes.</strong><center>


 <hr>
<a href=https://www.rr.sk/modules.php?name=Breeders_diary&porod_den=12&porod_mesiac=8&porod_rok=2009&zobraz_cele=0&krok=1&chovsta=Bernesse+di+Remata&mepsa=Zatopeck+Doremis target=_blank>           
           <img src=https://www.nasepsy.ic.cz/images/breedersdiary2.jpg border=0width=300 height=70></a>
 prečítajte si náš príbeh:
<a href=https://bernessediremata.blogspot.com/  target=_blank>           
<img src=https://www.nasepsy.ic.cz/images/kn15.gif border=0width=300 height=70></a>
<hr>    
<br>
<table class="odkaz1" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
<center></td><td>    1.týždeň    </td><td>    2. týždeň</td><td>    3. týždeň</td><td>    4.týždeň        </td></tr>
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/lunahlava.JPG target=_blank><img src="images/lunahlava.JPG" width="150" height="120" border="0">    </td>
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/luna2t.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/luna2t.JPG" width="150" height="120" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/hlluna.jpg  target=_blank><img src="images/Avrh/hlluna.jpg " width="150" height="140" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/4Tlunahlava.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/4Tlunahlava.JPG" width="150" height="140" border="0">    </td></tr>            

</td> </td></td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/lunahlava1.JPG target=_blank><img src="images/lunahlava1.JPG" width="150" height="120" border="0">    </td>
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/luna2ta.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/luna2ta.JPG" width="150" height="200" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/postojlun.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/postojlun.JPG" width="150" height="180" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/4tluna.JPG target=_blank><img src="images/4tluna.JPG" width="150" height="110" border="0">    </td></tr>            
</td><td>    female/suka; nar. 580 g <br> <strong>Ave LUNA <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 1.týždeň: 1120 g </td>
</td><td>     <br> <strong>Ave LUNA <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 2.týždeň: 1960 </td>
</td><td>     <br> <strong>Ave LUNA <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 3.týždeň: 2920 g </td>
</td><td>     <br> <strong>Ave LUNA <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 4.týždeň: 3850 g </td></tr>

</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/amazinghlava.JPG target=_blank><img src="images/amazinghlava.JPG" width="150" height="120" border="0">    </td>    
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/amazing2t.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/amazing2t.JPG" width="150" height="140" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/hlamo.jpg target=_blank><img src="images/Avrh/hlamo.jpg" width="150" height="140" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/4Tamohlava.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/4Tamohlava.JPG" width="150" height="140" border="0">    </td></tr>            

</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/amazinghlava1.JPG target=_blank><img src="images/amazinghlava1.JPG" width="150" height="140" border="0">    </td>    
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/amazing2ta.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/amazing2ta.JPG" width="150" height="220" border="0">    </td>            
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/Avrh/postojamo.JPG target=_blank><img src="images/Avrh/postojamo.JPG" width="150" height="220" border="0">    </td>
</td><td>    <a href=https://www.nasepsy.ic.cz/images/4Tamo.JPG target=_blank><img src="images/4Tamo.JPG" width="150" height="100" border="0">    </td></tr>
</td><td> male/pes; nar. 600 g <br> <strong>Amazing <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 1.týždeň: 1230 g </td>
</td><td>    <br> <strong>Amazing <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 2.týždeň: 2130 g </td>
</td><td>    <br> <strong>Amazing <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 3.týždeň: 3060 g </td>
</td><td>    <br> <strong>Amazing <br>Bernesse di Remata </strong><br>váha 4.týždeň: 4000 g </td></tr>
        <table align="center">

<tr><td class="odkaz1"><a href="bernadettapotomstvo.php">&raquo; Naspäť &laquo;</a></td></tr>
</table>    
        </div>
        </div>
        </div>
            <?
include ("zdroj/end.php");
?>